Viện thẩm mỹ La Ratio
  HOTLINE 18006653 

Cần làm gì khi mắc bệnh đậu mùa khỉ hoặc tiếp xúc gần người bệnh?

Bệnh Đậu mùa khỉ (monkeypox) không phải là bệnh mới, bệnh được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1958 trên các đàn khỉ được nuôi để nghiên cứu, do đó có tên là bệnh Đậu mùa khỉ. Vậy cần làm gì khi mắc bệnh đậu mùa khỉ hoặc tiếp xúc gần người bệnh? Câu trả lời theo quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Nguồn: HCDC Hồ Chí Minh

* Thông tin chuyên môn trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không mang tính quảng cáo

Đậu mùa khỉ phòng bệnh sức khỏe

Tìm kiếm