Viện thẩm mỹ La Ratio
  HOTLINE 0903897969 

Việt Quang và La Ratio

Việt Quang quyết tâm can thiệp thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình cho phù hợp với xu hướng hiện nay của giới trẻ, đó là phải "Nam Thần", vì thế Quang không ngại  việc can thiệp thẩm mỹ để làm mình đẹp hơn _trẻ hơn. Việt Quang chỉ tin tưởng vào bàn tay "Phù Phép" của Bác Sĩ Võ Thành Trung _ Viện Thẩm Mỹ La_Ratio. Hình ảnh Quang phẫu thuật được công khai trên Facebook cá nhân của mình, đối với Quang việc làm thẩm mỹ là yếu tố tất yếu để luôn tỏa sáng và giữ hình ảnh trong mắt người hâm mộ. 

 

 

Tìm kiếm