Hình ảnh bên ngoài của La_Ratio 

Hình ảnh quầy lễ tân

Hình ảnh chỗ ngồi thư giãn cho khách hàng

Hình ảnh phòng tắm phi thuyền

Hình ảnh phòng SPA